Untitled.From the series J.K.  2013

Untitled.From the series J.K.  2013

O CZASIE

Mija, trwa, ulatnia się, zostaje, upływa, jest, brakuje go.
Spędzony wspólnie, dany, przechwycony, odzyskany, zdobyty, odnaleziony, zatrzymany.

Postrzeganie czasu może być różne. Zależne od miejsca, okoliczności, osób nam towarzyszących. Tego, co robimy lub tego, co się z nami dzieje. Możemy zatrzymać się na chwilę, zagubić się, czuć się uwięzionym, mieć poczucie traconego czasu. Mogą się w nas kłębić przeżycia chwili czy wspomnienia. Możemy go wypełnić lub odczuwać pustkę.

Fotografia pozwala na skadrowanie jego ułamka. Czas teraźniejszy z przeszłości zostaje przeniesiony do przyszłości.ON TIME

Passes, lasts, vanishes, stays, goes by, is, runs out.
Spent together, given, intercepted, regained, seized, found, stopped.

The way of perceiving time may vary. Depending on the place, circumstances, people accompanying us. On what we do or what is happening to us. We can stop for a while, get lost, feel trapped, have the feeling of wasted time. Experiences of a moment or memories can whirl in us. We can fill it or sense emptiness.

Photography allows to frame a splinter of it. The present time of the past is being shifted to the future.

Built with Berta.me

Katka Kwaśniewska ©